Waardeoverdracht naar een andere verzekeringsmaatschappij of een bank

Een snelle en transparante afhandeling van de waardeoverdracht van uw verzekering of bankproduct zonder fiscale gevolgen. Dat is de inzet van de banken en verzekeraars die deelnemen aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Alle deelnemers, waaronder Nationaal Spaarfonds, zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van Banken.

Als uw verzekering de einddatum bereikt, kunt u de waarde in een aantal gevallen fiscaal geruisloos overdragen. Deze waarde gebruikt u om een nieuw product af te sluiten of om een bestaand product te verhogen. Informeer bij onze Klantenservice of dat ook voor uw verzekering geldt.

Nationaal Spaarfonds werkt graag mee aan een snelle afhandeling van uw verzoek. Hieronder leest u in drie stappen wat u moet doen om uw waarde over te dragen.

Stap 1: informeer naar de mogelijkheden
Via onze afdeling Klantenservice kunt u zich laten informeren over de mogelijkheden om de waarde van uw bestaande verzekering over te dragen aan een andere financiële instelling. Als u kiest voor een product van Nationale-Nederlanden informeert onze Klantenservice u verder over de vervolgstappen.

Stap 2: aanleveren benodigde gegevens
Voor een waardeoverdracht levert u de volgende gegevens bij ons aan:

•    een getekend verzoek voor de waardeoverdracht (per verzekeringnemer)
•    een kopie van een geldig identiteitsbewijs (per verzekeringnemer)
•    in een aantal gevallen: een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)
•    als de verzekering verpand is, bijvoorbeeld aan een hypotheek: een akkoord van de pandhouder
•    als de financiële instelling waar u de waarde naar wilt overdragen niet deelneemt aan het PSK: een vrijwaringsverklaring (deze kunt u opvragen bij de overnemende financiële instelling)

Stap 3: overdragen waarde
Zodra wij de benodigde documenten hebben, maken wij het bedrag binnen tien werkdagen over naar de door u genoemde financiële instelling. Hebben wij meer dan tien werkdagen nodig? Dan krijgt u over deze dagen een rentevergoeding. Deze rentevergoeding maken wij automatisch over naar de partij waar wij ook de waarde van uw verzekering naar overmaken.

Heeft u een lijfrenteverzekering of een gouden handdruk?
Waardeoverdracht van een lijfrentekapitaal of een pensioenkapitaal is alleen mogelijk naar een product dat daarvoor bestemd is. Wij betalen het bedrag niet uit op uw privérekening. Met een lijfrenteverzekering kunt u bijvoorbeeld een Bancaire Lijfrente of een Direct Ingaande Rente aankopen. Onze afdeling Klantenservice kan u vertellen welke producten hiervoor in aanmerking komen. Heeft u al een geschikt product afgesloten? Dan maken wij het bedrag graag over.

Vragen?
Heeft u vragen over uw waardeoverdracht? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via ons telefoonnummer 026 354 47 700 of via WhatsApp op +31(0)6 20 14 06 59 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. 
Heeft u meer vragen over wat PSK voor u betekent? Kijkt u dan op de website van het Verbond van Verzekeraars.