Spaarkasovereenkomst

Let op: u kunt geen spaarkasovereenkomst meer afsluiten. De informatie op deze pagina is bedoeld voor als u deze levensverzekering al heeft.

Bij een spaarkasovereenkomst spaart u kapitaal dat u ontvangt op de einddatum van de verzekering. Hiervoor legt u op vaste momenten een bepaald bedrag in. Dit bedrag bestaat uit een spaardeel en een risicodeel. Het spaargedeelte stort Nationaal Spaarfonds in een beleggingsfonds en het risicogedeelte in een voorzieningsfonds.

Spaardeel
Dit deel van de inleg wordt in één van de gemeenschappelijke fondsen gestort. Er zijn twee soorten fondsen:

  • het Vaste Rente Fonds, ook wel de ‘euro spaarkasverzekering’ genoemd. Bij dit fonds is er een gegarandeerde uitkering op de einddatum. Deze uitkering wordt op de einddatum verhoogd met winstdeling.
  • het Aandelenbeleggingsfonds, ook bekend onder de naam ‘aandelen spaarkasverzekering’. Bij dit fonds is de uitkering op de einddatum afhankelijk van wat het beleggingsfonds oplevert. Ook deze uitkering wordt op de einddatum verhoogd met winstdeling.

Aan het einde van de looptijd wordt het opgebouwde vermogen uit het beleggingsfonds verdeeld onder de verzekerden die nog in leven zijn.

Risicodeel
Dit deel van de inleg gaat in het ‘Voorzieningsfonds’. Bij dit fonds keert Nationaal Spaarfonds uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

De spaarkasovereenkomst kon u afsluiten als een:

  • lijfrenteverzekering: dit betekent dat u op de einddatum het opgebouwde kapitaal alleen mag gebruiken om een lijfrente-uitkering te kopen.
  • spaarverzekering: bij deze verzekering mag u op de einddatum zelf bepalen wat u met het opgebouwde kapitaal doet.

Belangrijke informatie
Wat gebeurt er als één van de verzekerden overlijdt?

  • Bij de spaarverzekering ontvangt de rechthebbende een uitkering als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. De hoogte van het bedrag hangt af van wat er op de ingangsdatum is afgesproken.
  • Bij de lijfrenteverzekering mogen nabestaanden het kapitaal niet in één keer ontvangen als de verzekerde overlijdt. Van de uitkering moeten ze een uitkering aankopen (ook wel nabestaandenlijfrente genoemd).

Komt de spaarkasovereenkomst vrij?
Is de einddatum van de verzekering bereikt?

  • Bij een spaarverzekering ontvangt u het vrijgekomen kapitaal.
  • Wat u met een opgebouwd lijfrentekapitaal kunt doen, leest u hier.

Heeft u een keuze gemaakt over hoe u de uitkering wilt besteden? Gebruik dan het digitale formulier om uw keuze aan ons door te geven.

Wilt u iets wijzigen?
Dat kan eenvoudig via een van onze digitale formulieren.

Overlijden melden
Is één van de verzekerden overleden? Wij wensen u veel sterkte met het verlies. Als er een dierbare overlijdt, komt er veel op u af. We helpen u graag als u vragen of opmerkingen heeft. Het overlijden van de verzekerde geeft u door via het digitale formulier overlijden.

Weten waar u aan toe bent
Het is belangrijk dat u weet wat Nationaal Spaarfonds voor u kan doen. Wij informeren u over uw producten, maar geven geen advies. Wilt u hulp bij het maken van financiële keuzes? Raadpleeg dan een financieel adviseur.