Gezinsverzekering

Let op: u kunt geen Gezinsverzekering meer afsluiten. De informatie op deze pagina is bedoeld voor als u deze levensverzekering al heeft. Voor gezinsverzekeringen die alleen zijn afgesloten om uitvaartkosten te dekken, kunt u kijken bij uitvaartverzekering

Een Gezinsverzekering kan uit meerdere delen bestaan
Een Gezinsverzekering wordt afgesloten op het leven van twee hoofdverzekerden. Het kan een combinatie zijn van een spaarverzekering met een overlijdensrisicoverzekering. Maar er zijn ook Gezinsverzekeringen met alleen een overlijdensrisicodekking.

U vindt op uw meest recente polisblad welke verzekeringsdekking van toepassing is. Ook staat op het polisblad vermeld wat de hoogte van het verzekerde bedrag is en wie de verzekerden en begunstigde(n) zijn.

Spaarverzekering
Dit deel van de verzekering zorgt voor een uitkering als beide verzekerden op de einddatum nog in leven zijn. Het kan ook zijn dat er per verzekerde een apart verzekerd bedrag is. In dat geval is de uitkering afhankelijk van wie er nog in leven is op de aangegeven einddatum. U krijgt rond de einddatum automatisch bericht van ons over deze uitkering(en).

Overlijdenrisicoverzekering
Dit deel van de verzekering zorgt voor een uitkering bij overlijden van de verzekerde(n). De dekking kan levenslang zijn, maar ook tijdelijk. Een tijdelijke dekking vervalt na de op het polisblad aangegeven datum. Het kan zijn dat minderjarige kinderen zijn meeverzekerd. Meestal wordt er dan een lager bedrag uitgekeerd.

Belastinggevolgen
U heeft mogelijk recht op een kapitaalvrijstelling. Uw levensverzekering heeft vaak invloed op de inkomstenbelasting die u moet betalen. Welke belastingregels gelden, hangt af van de ingangsdatum van de verzekering. Op nn.nl/levensverzekering leest u meer over uw belastingaangifte en of u recht heeft op een vrijstelling. Tijdens de looptijd en bij de uitkering. Meer informatie hierover vindt u op website van de Belastingdienst.

Wilt u iets wijzigen?
Een wijziging kunt u eenvoudig aanvragen via het digitale formulier. Wij gaan dan voor u na of deze wijziging mogelijk is.

Overlijden melden
Is een verzekerde overleden? Wij wensen u veel sterkte met het verlies. Als er een dierbare overlijdt, moet u veel regelen. We helpen u dan ook graag als u vragen of opmerkingen heeft. Het overlijden van de verzekerde geeft u door via het digitale formulier overlijden.

Weten waar u aan toe bent
Het is belangrijk dat u weet wat Nationaal Spaarfonds voor u kan doen. Wij informeren u over uw producten, maar geven geen advies. Wilt u hulp bij het maken van financiële keuzes? Raadpleeg dan een financieel adviseur.