Erfrente

Let op: u kunt erfrente niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is bedoeld voor als u deze levensverzekering al hebt afgesloten.

Een erfrente is een risicoverzekering die zorgt voor een aanvulling op het inkomen van uw nabestaande(n) op het moment dat u onverhoopt overlijdt. Bij een erfrente ontvangen de begunstigden op vaste en vooraf afgesproken momenten een uitkering in termijnen. De hoogte van de uitkeringen staat vast en is niet afhankelijk van in leven zijn van bepaalde begunstigden.

Wat is het verzekerde bedrag?
U vindt op het meest recente polisblad of op de laatste verhogings- of winstdelingsbrief welk bedrag uitgekeerd wordt en gedurende welke periode. Op het polisblad staat ook vermeld wie de verzekerde is. Staat er geen begunstiging vermeld? Dan geldt de standaard begunstiging volgens de op het moment van afsluiten geldende voorwaarden.

Wat is er aan belasting en premie verschuldigd over de uitkering?
De belastingregels die voor u gelden zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij geven daarom alleen een algemeen beeld van deze regels. Over de waarde van de verzekering minus een belastinglatentie zijn de begunstigden mogelijk erfbelasting verschuldigd. De uitkeringen worden opgeteld bij het belastbaar inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning). Het belastingtarief is afhankelijk van uw totale inkomen in box 1 en bedraagt maximaal 49,50%. Op de uitkeringen houdt Nationaal Spaarfonds loonbelasting in. Daarnaast is Nationaal Spaarfonds verplicht premie voor de zorgverzekering in te houden. Na de eerste uitkering ontvangt de begunstigde een specificatie van de uitkering en de inhoudingen. 

Heeft u meerdere inkomstenbronnen?
Dan wordt op ieder inkomen Zvw-premie ingehouden. Hierdoor betaalt u mogelijk meer dan de inhouding die gekoppeld is aan het maximumbijdrage-inkomen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt dit verrekend. Het kan zijn dat de belastingdienst inschat dat u een teruggaaf gaat krijgen, zie hiervoor de website van de belastingdienst. Als u bericht krijgt over een teruggaaf, controleer dan of u recht heeft op dit voorschot.

Wil u iets wijzigen?
Dat kan eenvoudig via een van onze digitale formulieren.

Weten waar u aan toe bent
Het is belangrijk dat u weet wat Nationaal Spaarfonds voor u kan doen. Wij informeren u over uw producten, maar geven geen advies. Wilt u hulp bij het maken van financiële keuzes? Raadpleeg dan een financieel adviseur.