Begunstigde wijzigen

Als verzekeringnemer bepaalt u zelf wie de begunstigde is van uw verzekering. De begunstigde is de persoon die bij overlijden van de verzekerde de uitkering ontvangt. Geeft u geen voorkeur door? Dan geldt de standaardbegunstiging.

Standaardbegunstiging

  1. Verzekeringnemer
  2. Echtgenoot / (geregistreerd) Partner
  3. Kinderen
  4. Erfgenamen

Bij overlijden kijken wij eerst naar de verzekeringnemer. Is de verzekeringnemer overleden? Dan is de echtgenoot/partner de eerst volgende begunstigde. Is de partner ook overleden? Dan komen eventuele kinderen en verdere erfgenamen in beeld.

Afwijken van de standaardbegunstiging
Wilt u afwijken van de standaardbegunstiging? Vul dan het digitale formulier in. U kunt bijvoorbeeld uw kinderen of een ander dierbaar persoon als eerste begunstigde aanwijzen. Daarbij is het belangrijk om de adresgegevens, geboortedatum en BSN-nummer door te geven.

U kunt meerdere personen voor de uitkering aanwijzen. U bepaalt welk percentage iedere persoon krijgt.
Let op: het totaal moet op 100 % uitkomen.

Een begunstigde kan er al bij voorbaat mee akkoord gaan dat hij de uitkering krijgt bij overlijden van de verzekerde. Door de begunstiging te aanvaarden, krijgt de begunstigde meer zekerheid. Want vanaf dat moment moet de begunstigde toestemming geven bij wijzigingen aan de verzekering.

Wilt u een begunstiging wijzigen? Geef de wijziging eenvoudig door via het digitale formulier.