Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarmee u vermogen opbouwt door te beleggen in een beleggingsfonds. Het vermogen bestaat uit beleggingseenheden. Dit noemen we participaties. De uitkering op de einddatum hangt af van de prestaties van de gekozen beleggingsfondsen. Hierdoor weet u van tevoren niet hoe hoog het eindbedrag zal zijn. Bij een beleggingsverzekering kunt u ook een overlijdensrisicoverzekering meeverzekeren. Zo zorgt u voor een uitkering voor nabestaanden als u onverhoopt overlijdt. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de opgebouwde waarde. 

Looptijd en inleg

U spreekt van tevoren af wat de looptijd van de beleggingsverzekering is en wat het bedrag is dat u betaalt. Dit noemen wij de inleg. Een beleggingsverzekering biedt financiële bescherming bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Veel mensen gebruiken beleggingsverzekeringen voor het aflossen van hun hypotheek, om studiekosten van kinderen te betalen, als aanvulling op hun oudedagsvoorziening of een combinatie hiervan. U kunt periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) of eenmalig geld inleggen. Bij het eenmalig inleggen van geld spreken wij van een koopsom.

Garantieregeling

Kiest u voor een garantieregeling? Dan spreekt u vooraf een bedrag of rendement af. Dit biedt u meer zekerheid.
Heeft u een garantiekapitaal?
Hierbij heeft u vooraf een bedrag afgesproken dat u op de einddatum minimaal krijgt uitgekeerd.
Heeft u een garantierendement?
Hiervoor heeft u vooraf een minimum rendement afgesproken. Bij een profielmixfonds betaalt u hier meer premie voor.

Financiële bescherming bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid


Overlijdensrisicodekking
Als u een beleggingsverzekering afsluit, spreekt u ook af wat er gebeurt bij overlijden. U kunt afspreken dat uw nabestaanden een uitkering ontvangen als u overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. De mogelijkheden voor een overlijdensrisicodekking zijn meestal product-afhankelijk.

Een minimumbedrag
De uitkering bij overlijden kan een minimumbedrag zijn. Hiervoor wordt vaak gekozen als de beleggingsverzekering bedoeld is voor het aflossen van een hypotheek. Zo kunt u ervoor zorgen dat de hypotheek ook in geval van overlijden geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost. 

Een bepaald percentage van de ingelegde premie
Heeft u een beleggingsverzekering afgesloten waarbij de verzekeraar een bepaald percentage van de, tot het overlijden, ingelegde premie uitkeert? Dan is het percentage meestal afhankelijk van de gekozen looptijd. Het percentage staat op de polis vermeld.

110 procent van de waarde van de participaties
Heeft u een beleggingsverzekering afgesloten waarbij de verzekeraar 110 procent van de waarde van de participaties uitkeert bij overlijden? Dan keert de verzekeraar 10 procent meer uit dan de waarde van de participaties op het moment van overlijden.

90 procent van de waarde van de participaties
Heeft u een beleggingsverzekering afgesloten waarbij de verzekeraar 90 procent van de waarde van de participaties uitkeert bij overlijden? Dan is de uitkering bij overlijden 90 procent van de waarde van de participaties op dat moment.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bij sommige beleggingsverzekeringen kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Dit betekent dat de verzekeraar de premie (gedeeltelijk) betaalt als u arbeidsongeschikt raakt. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde van de participaties of het garantiekapitaal uit.